నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు


నూతన సంవత్సరం నాకుమాత్రమే మంచి జరగాలని అనుకుంటుంన్నా ఎందుకంటే నేను చాలా స్వార్థం గల మనిషని…..

Advertisements

Gallery

విలువ….??


ఏది ఏది విలువ ఏది మానవత్వాన్నీ మరిచిన మనిషికివిలువేది బంధాలనే పూడ్చేసిన మనుగడ విలువేది మట్టి వాసనే ఎరుగని మనసుకి విలువేది హృదయమే లేని మరమనిషికి విలువేది….ప్రపంచంలో విలువ అనేది వుందిఅంటే అదికేవలం డబ్బుకి మాత్రమే వుంది మరేదానికిలేదు వుంది అనుకోవడం మన మూర్ఖత్వం నేను నా జీవితం అంతా మంచి,ప్రేమ, మానవత్వం, బంధాలు,అభిమానులు,ఆప్యాయతలు పాకులాడా మధనపడి ఘర్షణపడి పోరాడి విసిగిపోయా ఓడిపోయా..స్వార్థం, అవసరాలు ,డబ్బులు, కుళ్ళు, కుతంత్రాలు, ధౌర్జన్యం, అబద్దాలు,ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే బోలెడు వున్నాయి.. ఇవే ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని ఏలుతుంన్నాయి…

Gallery

నా డైరి ….✍


మంచి చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలో కమ్మగా గుమగుమలాడే నెయ్యి అంత.. ఎంత అంత.. అంటే మొత్తంఅని కాదండోయ్ అరచేయి గుంటలో పట్టేంత.. ఎండు మిరపకాయలు తీసుకునిబాండీలో ఓ చెంచాడు నూనెపోసి వాటిని దోరగా వేయించి రోట్లోపోసి దంచాలి (ఉప్పు తగినంత)అవిమెత్తగానలిగి పొడిఅయ్యేలా దంచి చివరిలో వెళ్ళుళ్ళీ రిబ్బలు వేసి అవి ఆకారంపొడిలో కలిసిపోయేల దంచిన వెళ్ళుల్లీ కారాన్నీ ఆవేడివేడి నెయ్యిపోసిన అన్నంలతో కలిపి ముద్ద అలా నోట్లో పెడితే ఆహా… అలా నములుతూ వుంటే ఆకమ్మటి గుమగుమలాడే వెళ్ళుల్లీ కారంవాసన పీల్చుకుంటే నోట్లోలాలాజలం ఊరుతుంది…ఆవెళ్ళుల్లీ కారం నాలికకు అంటి ఆమంట సుర్రుమని కపాలానికి తగిలి కళ్ళల్లో గిర్రుమని నీళ్ళుతిరుగుతాయి.. ట్లా..ట్లా…అంటూ లొటకేస్తూ తింటే అబ్బా… ఆ అనుభవం మాటల్లోచెప్పలేం అంత బాగుంటుంది…

 

అలా భోజనం ముగించుకునీ ఒచ్చి బెడ్ ఎక్కి నిండా దుప్పటి కప్పుకుని  ముసుగుతంన్నేసా అలా…. మెల్ల మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకుంటుంన్నా….. రెండుగంటల తరువాత…సమయం పంన్నెండు అవుతుంది..ఏదో అలికిడి ఆ ఎవరూ లేచి చూస్తారులే అనుకుంటూ అలాగే పడుకున్నాకాసేపటికి.. దుప్పటి మెల్లగా అలా…గాలిలో తేలుతుంది…….పచ్చని పొలాలు ఆ పొలం గట్టుమీద నడుస్తూవెళ్తుంటే పచ్చని పైరు చల్లనిగాలి ..ఆగాలివెంటా ఎక్కడో దూరానా గేదెలు మేస్తుంన్నా పచ్చిగడ్డి వాసన..పొలంగట్లెంట వరుసగా రంగు రంగుల బంతిపూల మొక్కలు..పక్కన చెలక అందులో జామతోట ఆజామపండ్లు తినడానికి ఒచ్చిన రామచిలకలు కిలకల శబ్దాలు…నాకు ఎందుకో బాగా చలిగా అనిపిస్తుంది… అటు దూరానానునుపైన ఎతైన కొండలు చుట్టూ నిషబ్ధం… ఆనిషబ్దంలో చెవి దగ్గర పైరగాలి చెప్పే గుసగసలు….చలి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుస్తుంది… నేనుకప్పుకుంన్నా లేదు  దుప్పటి అలా…గాలిలో తేలుతుంది… నారెండు చేతులు మోకాళ్ళ మద్యలో పెట్టుకొని.. మోకాళ్ళు డొక్కలోకి పెట్టుకొని ఎంత ముడుచుకుంన్నా చలి తగ్గడంలేదు నా కల చెదిరిపోయింది కొద్ది కొద్దిగా మెలకువ ఒస్తుంది ఓచేయి బయటకుతీసి దుప్పటి ఎక్కడ వుందోనని తడుముకుంటుంన్నా దొరకడం లేదు కళ్ళుతెరవడానికి రావడం లేదు నిద్ర తేలిపోతదని కళ్ళుమూసుకుని తడుముకుంటుంన్నా నాబుజానికి ఏదో తగులుతుంది ఏంటా అది అనిచేయతో లాగా దుప్పటి హమ్మంయ్యా దొరికింది కప్పుకుని పడుకుంన్నా… అలా….నిద్ర లోకి జారా….

 

పెద్ద జామచెట్టు ఓకమ్మ మీద అటోకాలు ఇటోకాలు వేసి కూర్చుని వెనక్కి ఒరిగి ఎడమచేయి తలకిందపెట్టుకొని ఇంకో చేయితో జామకాయ తింటూ పాతసినిమాలో జమున మాదిరి ఫోజులో ఉన్న.. అవును సత్తిబావ చిలక కొట్టిన పండ్లు తియ్యగావుంటాయంటా నిజమేనా? అవురా నిజమే.. ఒరేయ్ సత్తిగా నువ్వు అలాని అంటే అది అన్ని జామకాయలు తింటది ఎంటికేల్లాక అన్నం తినదు  ఆతరువాత అత్తతో మనకే దొబ్బులు తెలుసా.. ఆలియా వొదినా ఎక్కువగా ఏం తిననులే నీకే నువ్వు అలానే అంటావు….మళ్ళీ దుప్పటి అలా గాలిలో తేలుతుంది… బాగా చలిపెడుతుంది ..మెల్లిగా కళ్ళు తెరచే ప్రయత్నం చేస్తూ దుప్పటి వెతుకుతుంన్నా పైన గాలిలో తేలుతూ కనిపించింది కళ్ళు సగం మూస్తూతెరుస్తూ దాన్ని లాక్కోని నిండా కప్పుకుని పడుకుంన్నా… నద్రలో వుంన్నాఅందుకే తెలీలేదు దుప్పటి గాలిలో వుందంన్న విషయం…

 

నా రెండు కలలు సఘంలోనే ఆగిపోయాయి అన్న బాధలో పడుకుంన్నా ఈసారైనా కల పూర్తవ్వాలి ఆనుకుంటూ…. పడుకు౦డిపోయా… మళ్ళి ఏదో అలికిడి తెలీలా … వెచ్చని  శ్వాస వీపుమీదుగా పాకుతూ మెడపై గిలిగింతలు పెట్టి ముచ్చటగుంపు దగ్గర ఆగిపోయింది..ఒంట్లో నరాల్లో రక్తం ఆనకట్టాతెగిన వరదలా రయ్యూమని పరిగెడుతుంది ఒంటి పైన వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకుంన్నాయి… నడుము మీదనుండి చేయిమృదువుగా తడుముతూ కిందివైపుగా వెళ్ళి బొడ్డుపైన ఆగిపోయింది… చెవి మీద వున్నా తలవెంట్రుకలను మునివేళ్ళతో అలా మెల్లిగా పక్కకు జరిపి మృదువైన పెదవులతో అంటి అంటనట్టు ఒక చిన్న ముద్దు పెట్టి చేయితో దగ్గరగా లాక్కొని గట్టిగా హత్తుకుని చెవిదగ్గర గట్టిగా హ్యాపిబర్తడేడేడే ….. అని అరుపు ..గబాలునా లేచా గుండె దడ దడ కొట్టుకుంటుంది టక్కుమని లైట్స్ అన్ని ఒక్కసారిగా  వెలిగాయి నలుగురు గట్టిగా హత్తుకున్నారు టప్ టప్ మంటూ బెలూన్లు పగిలాయి అందులోనుండి మెరుపులు గాలికి రూమ్ నిండా ఎగురుతూ తల తల మంటూ మెరుస్తున్నాయి నా మోహం లో ఆనంద ,ఆశ్చర్యంతో ఒక్కసారిగా వెలిగిపోయింది కాత్యాయిని,రాము , కృష్ణవేణి ,శీను,మిమ్మల్ని చూసి నాలుగు ఏళ్ళు ఐయింది ఏమైయిపోయారు ఒక ఫోన్ లేదు మెసెజ్ లేదు అస్సలు భూమిమీద వున్నారా అందరు ఒక్కసారిగా ఆమైపోయారు ??? ఏం చెప్పాలిలే కృషవేణి చేసిన పనికి మేమంతా బుక్ అయ్యాము అవునా హూ .. ఏం జరిగింది అది ఒక పెద్ద కథ లే తరువాత తీరిగ్గా చెప్తాము … యే… ఇప్పుడు అందరం కలిసి అలా నైట్ డ్రైవ్ కి వెళ్దాము అందుకే ఇప్పుడు వొచింది …అందుకే అంటారు వూరికే రారు మహానుభావులు అని …

 

ఒరేయ్…రాము.. నీ …అంటూ చెయ్యి ఎత్తి కొట్టడానికి దగ్గరగా పరిగెత్త రాము ;..రేయ్…వూరికే భయపెదదామని రా అంతే ..అంటూ మంచం అటువైపుగా పరిగెత్తుతున్నాడు నేను వాడివేకాలే పరుగెత్తుతున్నా ఈ సలహా కాత్యాయిని ఇచ్చింది …హే…సప్రైజ్చేదామని …దొరకవే ముందు నువ్వు అమ్మో దొరికానాచంపేయవు…పిల్లోతో అందరంకలిసి  కొట్టుకుని అలిసిపోయి తలా ఓమూలకుర్చుండిపోయారు నేను రాముని దొరకబట్టి వాడిని కొట్టి  కిందపారేసి వాడిమీద కూర్చుంన్నా ఇప్పుడుచెప్పరా ఇంకోసారి అలా చేస్తావా???అమ్మో అమ్మోరుతల్లి వోదిలేయి రా సారి రా ఇంకోసారిచేయను తల్లీ కమలా వాడి తప్పేమీ లేదు మేము అంతకలిసి ప్లాను చేసాము నీ బర్తడేకదా కాస్త గుర్తుండేలా చేద్దామని .. అందుకని వోదిలేయవే హూ….. రాఅవును కాత్యాయిని బాగా లావుయ్యవు రాము నా చెవి దగ్గరగా వొచ్చి అలా అనకు అంటూ గునిగాడు .. ఈసారికి వోదులుతున్న సరే తల్లి లే.. హూ …ఏదో కొంచం కొంచంమేంటే బొండంలా అయ్యావు అబ్బా నాకు సిగ్గేస్తుంది..

 

అవును ఈటైమ్లోబయటకు బాగానేవోచ్చావు ఇంట్లో ఏమి అనలేదా చెప్తేగా అనడానికి అంటే కిటికిలోంచి జంపు అమ్మో అంటూ ఆశ్చర్యంతో నోరు తెరిచి చూస్తున్న …అదిసరేగానిపదా…ఎక్కడికి రాము చెప్పను ..అంత అనుమానంగా మావైపు చూడకు మాకు తెలిదు..అంటూ పెద్ద కోషణ్మార్కు మోహంలో పెట్టారు రాము ; మీరు కాలక్షేపం చేయక త్వరగా బయలుదేరుదాము కమల ; ఎక్కడికో చెప్పకపోతే నేను రాను మీ ఇష్టం..శీను  ;అమ్మ తల్లీనిన్నేమి కిడ్నాప్ చేయడంలేదు ..కమల;ఏమో?? రాము ; బుద్దివున్నోడు అవ్వడు నిన్నూకిడ్నాప్ చేయడు .. కమల ; చా .. నాలా బుద్ధి లేనోడు చేస్తే ???  కాత్యాయిని; నిన్నుఎవడు భరిస్తారే .. కమల ;ఓ ..నిజమా …సరే చెప్పండి ఎక్కడికో?? కాత్యాయిని; మా పెదనాన్నావాళ్ళ మామిడి తోటలోకి ఇప్పుడువొస్తావా..కమల ;హూ ..వుండు అమ్మకు చెప్పెసివోస్తా శీను ;ఇప్పుడు చెప్పడాలు చెప్పుతో తన్నిన్చుకోవడాలు అవసరమా ,కమల ;చెప్తేగా తెలిసేది పోమ్మంటారో కొడతారో .. రాము; నీ ఇష్టం..
                       
 మెరుపుకల …….✍

వెన్నెంల్లో…..✍


వేసవి కాలంలో వెన్నెల రాత్రుంల్లో

చల్లగాలులు వీస్తుంటే తలలోమల్లె 

పూల గుప్పు గుప్పున పరిమళాలు 

వీస్తుంన్నాయి మనసున మోహం 

విరబూసి తనువుల స్పర్శకై ఎదురు

చూసే …. మెరుపుకల………✍

అమ్మ నవ్వు వెన్నెలమెరుపు ..✍


వేసవి కాలం సాయంత్రంఏడు అవుతుందివంట పూర్తైయింది అన్నం ఒడ్డిస్తుంన్నా సరే అమ్మా పెట్టు ఒస్తుంన్నా త్వరగా రా తినేసి పడుకుందాముఎందుకు అమ్మ ప్రొద్దుంన్నేలేవాలి పనులు చేసుకోవాలి ..హూ…భోజనం చేసేసాం ..భయట వెన్నెల కాస్తుంది అమ్మ చాపవేసేసా పడుకుందామా హూ… ఒస్తుంన్నాలే నువ్వు వెళ్లి పడుకో… అమ్మ వాకిట్లో కూర్చుంది బుడ్డీ దీపం వెలుగు తగ్గించి బయట వొచ్చి కూర్చుంన్నా ..అమ్మ ఒంటరిగా చీకట్లో ఎందుకు కూర్చునివున్నావు చీకటి ఎక్కడ వుంది వెన్నెల కాస్తుందిగా చల్లగా హాయిగా వుందని కూర్చుంన్నా నేను కాసేపు కూర్చుంటా అమ్మ ఒద్దు పడుకో వెళ్ళి …అమ్మ కాసేపు ప్లీజ్….సరేలే …వాకిట్లో కూర్చొని ఎదురుగా వున్న పొలం,పొలంగట్టు పంటివున్నా కొబ్బరిచెట్లను ,కొబ్బరి ఆకుల మద్యలోంచి కనిపించేచంద్రుంన్నీ చూస్తూ వున్నా చుట్టూ నిషబ్ధం అలా కాసేపు… వేసవి కాలం అర్ధరాత్రి ఆరు బయట వెన్నెల కాస్తుంది చల్లనిగాలులు వీస్తుంన్నాయి…నేను చల్లగాలులతో కొబ్బరి చెట్లతో మాట్లాడుతూ వున్న అమ్మ ఏదో ఆలోచనమునిగి వుంది ..ఒరేయ్ సత్తిగా ఏమి ఆలోచిస్తుంన్నావురా ఏమి లేదు ఏంటీ ఈ జీవితం అని అంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే ఆరోగ్యం పాడవుతుంది అంతకుమించి ఏంకాదు రా సత్తిగా అన్నాను అమ్మ నా వంక చూసింది నేను భయపడిపోయా అదీ…అమ్మ…అంటూ నీళ్ళు మింగుతుంన్నా అమ్మ నవ్వుతూ వుంది హమ్మంయ్యా నవ్వేసావ నీకు కోపం వచ్చిందేమో అని భయపడిపోయా చట్…భడుగ్గాయి… అంటూ అమ్మ నవ్వుతూనేవుంది …అప్పుడు అమ్మ ముక్కు పుడక టింగుమని మెరిసింది మెరుపు లా ఆ వెన్నెలకాంతీ అమ్మ మొహం మీద పడి ఆ వెలుగులో అమ్మ నవ్వుతూ వుంటే ఎంత అద్బుతంగా హాయిగాసంతోషంగావుంది.. మనసుకి తెలియని ఏదో హాయి నేను ఎన్నటికి మరువలేను ఆనాటిమధుర జ్ఞాపకాన్నీ అమ్మ నవ్వులో వున్న హాయిని అమ్మ మాటల్లో తియ్యదనాంన్నీ అమ్మస్పర్శ చలువదనాంన్నీ ….అమ్మ అంటేనే అమ్మ… అమ్మ తో ఎవరు సరితూగరూ అమ్మగురించి ఎంత చెప్పిన తక్కువే ఇది మా అమ్మ తో గడిపిన మధుర జ్ఞాపకం ….
                                        మెరుపుకల…..✍

ఫీలింగ్…..


ఎగిసే అలల కోరికవు నీవు , కెరటముని వీడిన నురుగుని నేను, గమ్యం లేని ప్రయాణం నాది , తనువు తీరని దాహం నీవు,  నీలిమేఘాల ఘగనం నీవు,  నీరేలేని బంజరుభూమిని నేను , మబ్బులో దాగిన నెలవంక నీవు….
మెరుపుకల …..✍

ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు…


 మిత్రులందరికీ ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు…

మహిళాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు


మహిళ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు ..నేను మనస్పూర్తిగా కోరుకునేది ఒకటే ఆడది కూడాఒక మనిషితనకు ఒక మనస్సువుంటుంది, తనకు శరీరంవుంటుంది, తను సంఘంలో ఒక మనిషి,అని గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు.. మీరు ఎలాగో మారరు కానీ ఏదో నా ప్రయత్నం……

మెరుపుకల ………..✍

నీవు… నీవు…✍


మాటల పలుకుల  మంత్రమే నీవు,  మధుర జ్ఞాపకాల రాత్రివి నీవు,  మాయేలే చేసే అందమే నీవు,  నింగిలోని తారల మిలమిల నీవు,  విశ్వమంతా నిండే వెలుగువి నీవు,  మంచులా కరిగే మనసే నీవు,  సెలయేరులోని గలగల నీవు,  ప్రకృతికాంత పరవశం నీవు,  ప్రాణంతీసే పంతమే నీవు,  ప్రణయానికి అంతం నీవు,  నా మధుర జ్ఞపకాల మెరుపుకలవు నీవు…..

మెరుపుకల……..✍

లేము..లేము భరించలేము


నీమౌనం భరించలేను నీ మనస్సు కరిగించలేను

నీ తలపులులేక జీంచలేను నీ జ్ఞాపకాలు లేక 

మరణించలేను కాలం కరిగించేనా నీజ్ఞపకం

హృదయం భరించేన నీ విరహం మాటలకు

అందేన మరపురాని నీ స్నేహం మరచిపోగలన

చితిలోనైనా నీ ప్రణయం మరువలేను ..

మెరుపుకల………✍

Previous Older Entries

Tags

అందం అమ్మ అమ్మ ముక్కు పుడక అవసరాలు ఆడపిల్ల ఇవ్వు ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఊపిరి ఎందుకు కలుస్తావు ఎవరోవస్తుంన్నారు ఏం చేసావు ఒంటరిగా కల.. వల.. శిల కవితలు కష్టాలు కారణం క్షణం చనిపోయా చిరిగిన బ్రతుకులు చుక్కల పందిరి చుట్టూ చెట్లు చేరవేమీ జీవించునా జీవితం జ్ఞాపకం జ్ఞాపకాలు తపన తీరమేమీ తెలిపాను నమ్మకం నిన్ను నీ...కై... నీకు ..... లాలిజో.... నీవు నీవే నేరమేమీ పాడుపడినగుడి పిల్లలు పులకరింత పెదవులు ప్రకృతి ప్రాణమా ... చిత్రమా ... రాగమా ప్రేతాత్మ ప్రేమ కథ ప్రేతాత్మ ప్రేమ కథ పార్ట్ {రెండు} ప్రేమ బస్సు బోరునవర్షం భావాలు మనసు మనస్సు మరణం మరిచా మరువలేను ముద్దు మృగాలను మెరుపు కల మెరుపుకల మొగుడు రాతలు . రాత్రి రోడ్డుపైన వర్షం విడాకులు వియోగం వీక్షణం వెన్నెల వెలుగు వేశ్యా సమాజం షూ న్యం సమాజం స్త్రీ స్త్రీ సమాజం స్త్రీ సమాజం (పార్ట్ 1 ) స్వాతి హృదయం

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other followers

%d bloggers like this: